شما میتوانید شیلد صورت را از رویال پلاست تهییه کنید.
شیلد موجود در رویال پلاست بهداشتی و مورد تایید وزارت بهداشت است.
شیلد صورت را میتوانید در انواع:
شیلد صورت متحرک
شیلد صورت کشی

و در انواع ضخامت های :
0.25
0.35
از رویال پلاست بخواهید


برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :